ΕΚ: Δεν άσκησε βέτο στη νέα διαδικασία δοκιμών εκπομπών καυσαερίων

Η πρόταση να ασκήσει βέτο το ΕΚ στα σχέδια για την προσωρινή αύξηση των ορίων εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) των πετρελαιοκίνητων οχημάτων απορρίφθηκε από τους ευρωβουλευτές την Τετάρτη, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε να εισαγάγει μία ρήτρα αναθεώρησης και κατέθεσε μια μακροπρόθεσμη νομοθετική πρόταση για την πλήρη αναθεώρηση του καθεστώτος έγκρισης των αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΚ, Τζιοβάνι Λα Βία (ΕΛΚ, Ιταλία) δήλωσε τα εξής:

"Έγιναν εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  των κρατών μελών αφού η επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου πρότεινε να ασκήσει βέτο η ολομέλεια. Έχουμε τώρα σαφείς δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια ρήτρα αναθεώρησης, με ακριβές χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να επαναφέρει τις μέγιστες τιμές εκπομπών στα επίπεδα που είχαν συμφωνηθεί από τους συν-νομοθέτες. Επίσης κατατέθηκε μία πρόταση για μια μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση του καθεστώτος έγκρισης των αυτοκινήτων στην ΕΕ, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Χαιρετίζω λοιπόν την υπεύθυνη απόφαση που έλαβε σήμερα η ολομέλεια, η οποία θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε με τη διαδικασία δοκιμών των εκπομπών σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης (RDE), προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές NOx των αυτοκινήτων, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι από 400% ως και 500% πάνω από τα επίσημα όρια. Έχουμε αποφύγει τις όποιες αβεβαιότητες, καθώς η βιομηχανία πρέπει τώρα να τηρήσει τις αυστηρές αλλά εφικτές προθεσμίες. Θα έχουμε στην Ευρώπη καλύτερη ποιότητα αέρα για τους πολίτες μας, χωρίς όμως να χαθούν θέσεις εργασίας."

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μεταβατική χαλάρωση των ορίων των επιτρεπόμενων εκπομπών δικαιολογείται από την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές αβεβαιότητες μέτρησης που συνδέονται με την εφαρμογή των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS), καθώς και τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν για τη βελτίωση, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, των ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων που παράγονται σήμερα.


Πηγή: businessnews.gr