Γεωπονικό Παν/μο: Ημερίδα για το Πρόγραμμα EUROLEGUME

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και η ομάδα του ερευνητικό προγράμματος EUROLEGUME του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιεί ημερίδα στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του ΓΠΑ το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 με ώρα έναρξης 9.30 π.μ. και τίτλο «LEGUMES: FOR A MORE SUSTAINABLE CROPPING SYSTEM AND IMPROVED DIET».

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROLEGUME (πλήρης τίτλος στα Ελληνικά: «Επέκταση των καλλιεργειών ψυχανθών στην Ευρώπη μέσω αειφορικών καλλιεργητικών μεθόδων με στόχο την παραγωγή πρωτεΐνης για ανθρώπινη διατροφή και ζωοτροφή») ξεκίνησε στις 01/01/14 και έχει διάρκεια 4 ετών (μέχρι το τέλος του 2017).

Το πρόγραμμα υλοποιείται από μια κοινοπραξία 18 εταίρων από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα, η ερευνητική κοινοπραξία του EUROLEGUME περιλαμβάνει 12 δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και έξι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εταίροι προέρχονται από 10 Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Αλβανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Λετονία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τσεχία.

Η Ελληνική Ερευνητική ομάδα περιλαμβάνει ερευνητές από τέσσερα Εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα από τα Εργαστήρια Κηπευτικών Καλλιεργειών, Γεωργίας, Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, και Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού. Επιπλέον, στη σύνθεση της ερευνητικής ομάδας του EUROLEGUME συμμετέχουν και ερευνητές από το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το EUROLEGUME επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις μεγάλες καλλιέργειες ψυχανθών, και ειδικότερα το μπιζέλι (αρακάς), το κουκί και το μαυρομάτικο φασόλι (αμπελοφάσουλο). Τα τρία αυτά είδη φυτών βοτανικά ανήκουν στην οικογένεια Fabaceae της τάξης Κυαμώδη (Fabales) και ο καρπός τους είναι λοβός που περιέχει σπέρματα.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

i.    η αύξηση της παραγωγής οσπρίων και νωπών βρώσιμων λοβών,
ii.    η συμβολή στην ανάπτυξη και διάδοση νέων ποικιλιών καλλιεργούμενων ψυχανθών και συμβιωτικών μικροοργανισμών για τους παραγωγούς της ΕΕ και
iii.    η παραγωγή καινοτόμων τροφίμων και ζωοτροφών.

Οι εταίροι έχουν στόχο την παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για την εισαγωγή νέων τροφίμων και ζωοτροφών, νέων ποικιλιών με μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες καταπόνησης που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή, μικροβιακών εμβολίων για αύξηση βιολογικής αζωτοδέσμευσης, αλλά και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για τη μείωση της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων και ενεργειακών εισροών, ώστε η παραγωγή ψυχανθών να γίνει πιο αειφορική και ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστική, και να βελτιωθεί η παραγωγή ψυχανθών σε κάθε χώρα και συνολικά στην ΕΕ. Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενημέρωση και στενή αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές με σκοπό την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών σε κατεύθυνση που θα καταστήσει συχνότερη τη χρήση οσπρίων στη διατροφή.

Τα ειδικότερα θέματα στα οποία επικεντρώνεται το ερευνητικό πρόγραμμα EUROLEGUME είναι:
 
i.    Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση τοπικών πληθυσμών και ποικιλιών μπιζελιού (αρακάς), κουκιού και μαυρομάτικου φασολιού (αμπελοφάσουλο) με στόχους την ανάπτυξη νέων ποικιλιών για διατροφή ανθρώπων και ζώων, καθώς και την περαιτέρω χρήση τους σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης.
ii.    Ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ανθρώπων και ζώων από τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές ποικιλίες μπιζελιού, κουκιού και μαυρομάτικου φασολιού.
iii.    Επιλογή κατάλληλων στελεχών ριζοβίων και μυκορριζών με στόχο την αυξημένη βιολογική αζωτοδέσμευση στα γεωργικά οικοσυστήματα στα οποία καλλιεργούνται και ψυχανθή, μέσω της δημιουργίας εμπορικών εμβολίων αζωτοβακτηρίων.
iv.    Αξιολόγηση της επίδρασης των ψυχανθών στις ιδιότητες του εδάφους σε αειφορικά συστήματα καλλιέργειας σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης στα οποία συμμετέχουν και ψυχανθή

 


Πηγή: businessnews.gr