Περ. Ν. Αιγαίου: Η ΕΚΕ στην περιφέρεια

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διημερίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας με βασικό πυλώνα την ΕΚΕ, στις 16 και 17 Απριλίου, μίας πρωτοβουλίας που  ανήκει στον Εντεταλμένο Σύμβουλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.  Παναγιώτη Κουνάκη.

Στην επίκαιρη και διαδραστική διημερίδα συζητήθηκε και αναλύθηκε η ΕΚΕ ως σημαίνων ανθρωποκεντρικό εργαλείο για την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Η διημερίδα ήταν μια πρωτοβουλία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που στόχο έχει να αποτελέσει πρότυπο νησιώτικης επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας πρεσβευτών επιχειρηματικότητας και ενός στρατηγικού δικτύου της περιοχής που θα συμβάλλει στην επιχειρηματική επιτυχία και επαγγελματική καταξίωση των νέων επιχειρηματιών.

Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων, που οφείλουν να εφαρμόζουν και τα οποία παρουσίασε ανάλογα με τις ανάγκες των επαγγελματιών κάθε νησιού το επιτελείο της APSON EKE. Ο Γεώργιος Γιαννούλας, εμπορικός διευθυντής της APSON EKE, έδωσε έμφαση στον ουσιαστικό ορισμό και τη λειτουργία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνοντας έμφαση στη σύνδεσή της με την αύξηση των πωλήσεων. Η Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη, ιδρύτρια και  πρόεδρος της APSON EKE,  αναφέρθηκε στα σύγχρονα εργαλεία αποτελεσματικής στρατηγικής αλλά και στους μύθους για την ΕΚΕ που υπάρχουν στην ελληνική αγορά και κοινωνία, εστιάζοντας στους τρόπους που η ΕΚΕ θα γίνει αποτελεσματικό εργαλείο για κάθε επιχειρηματία. Ο Νικόλαος Πέντσας, επιστημονικός υπεύθυνος και επικεφαλής των διεθνών σχέσεων της APSON EKE, παρουσίασε τη σπουδαιότητα των εμπλεκομένων μερών κάθε επιχείρησης. Ο Κωνσταντίνος Μητρόπαπας ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DIAPLOUS εισηγήθηκε την επιχειρηματική ηθική , ως μονόδρομο για την αλλαγή του επιχειρηματικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Ο κύριος Παναγιώτης Κουνάκης επεσήμανε: « Η διοργάνωση, η οποία αποτελεί την πρώτη δράση του Κέντρου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα.  Δεδομένου ότι οι επαγγελματίες παρακολούθησαν με ενθουσιασμό την διημερίδα συμμετέχοντας δυναμικά με ερωτήματα και εκφράζοντας την επιθυμία τους να επαναληφθεί, δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε νέες δράσεις με θέματα εξειδικευμένα στο αντικείμενο των επιχειρηματιών των νησιών με άξονα την τοπική ανάπτυξη. Έγινε φανερό πως οι συμμετέχοντας συμφώνησαν από κοινού ότι πρέπει  να ακολουθήσουν το δρόμο της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρήσεών τους και την καλύτερη επικοινωνία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους».


Πηγή: businessnews.gr