ΕΣΠΑ 2014-2020: Ένταξη της Πράξης Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Υπογράφηκε στις 05-07-2016 από τον Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), η ένταξη της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» με δικαιούχο το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και προϋπολογισμό 817.923,00 ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι υποστήριξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) με στόχο την παροχή εκπαίδευσης, την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. 


Πηγή: businessnews.gr