Κλιματιστικές Μονάδες Trane CLCE

Πλεονεκτήµατα για τον Πελάτη
• Σχεδιάζεται για να καλύπτει τις πλέον απαιτητικές ανάγκες ποιότητας και ευελιξίας για όλες τις εµπορικές και νοσοκοµειακές εφαρµογές
• ∆ιαθέσιµη κατασκευή µονάδας µε πιστοποίηση για διαρροή αέρα Κατηγορίας A ή B (σύµφωνα µε το πρότυπο DW 144) ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις σας για ποιότητα εσωτερικού αέρα.
• Εύκολη επί τόπου εγκατάσταση και συναρµολόγηση των µονάδων µέσω ηµι-σύνθετης κατασκευής
• Εύκολα αφαιρούµενα εξαρτήµατα για απλοποιηµένη συντήρηση.

Βασικά Εξαρτήµατα
• Οι μονάδες κατασκευάζονται από πλήρως κλειστό εξελασµένο προφίλ αλουµινίου µε ενισχυµένες νάιλον γωνίες
• Πάνελ διπλού τοιχώµατος πάχους 25 mm ή 50 mm µε έγχυση αφρού χωρίς χλωροφθοράνθρακες
• Εξωτερικό τοίχωµα µε επίστρωση από γαλβανισμένο χάλυβα ή µε επίστρωση plastisol απόχρωσης Ivory (παρόµοιο µε RAL 9002)
• Σκελετός βάσης ύψους 160 mm
• Κεκλιµένες λεκάνες αποστράγγισης σε όλα τα στοιχεία ψύξης και τα τµήµατα υγραντήρα
• ∆ιαθέσιµα τµήµατα: κιβώτιο ανάµειξης, φίλτρα πλαισίου, σακόφιλτρα, φίλτρα άνθρακα, απόλυτα φίλτρα (HEPA), στοιχεία ψύξης και θέρµανσης, ηλεκτρικά στοιχεία, ηχομονωτικά περιβλήµατα, ανεµιστήρες µε εµπρόσθια και οπίσθια κλίση, στοιχεία run around, πλακοειδείς εναλλάκτες θερµότητας, περιστροφικός εναλλάκτης θερµότητας (heat wheel), τµήµα έµµεσης θέρµανσης µε φυσικό αέριο, υγραντές ατµού
• Οι µονάδες που είναι εξοπλισµένες είτε µε πλακοειδείς εναλλάκτες θερµότητας ή περιστροφικούς εναλλάκτες θερµότητας πληρούν τα χαρακτηριστικά για οφέλη ECA
(Ηνωµένο Βασίλειο)
• ∆υνατ τητες Tracer Summit™

Προαιρετικά Εξαρτήµατα
• Κατασκευή συµβατή µε CO4 & HTM 2025 η οποία περιλαµβάνει:
- Κινητήρα στην έξοδο του ρεύµατος αέρα
- Τµήµα Air Washer είτε µε διαγώνιες πλάκες είτε µε µονωτικά διαφράγµατα
- ∆ιαφράγµατα χαµηλών διαρροών, ηχομονωτικά περιβλήµατα Melinex µε επένδυση
- Αφαιρούµενες λεκάνες συµπυκνωµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα
• Σκελετός µε θερµοδιακόπτη, που εξασφαλίζει κατασκευή χωρίς θερµογέφυρα (µονο σε µονάδα µε τοιχώµατα 50 mm)
• Εργοστασιακές δοκιµές
• Εξωτερικές µονάδες που διαθέτουν επίπεδη ή κεκλιµένη στεγανή οροφή, περσίδα ή κάλυµµα
• Πόρτες πρόσβασης στερεωµένες µε 3οδους προσαρµοζόµενους µεντεσέδες
• Εσωτερικό τοίχωµα από ανοξείδωτο χάλυβα (316)
• Οι µονάδες παραδίδονται σε κιβώτια ή σε επίπεδη συσκευασία

Αξεσουάρ
• Μανόµετρα, διακόπτες διαφορικής πίεσης, µανόµετρα magnehelic
• Θυρίδες επιθεώρησης µε διπλό τζάµι
• Πλήρης καλωδίωση για φως και διακόπτη διαφράγµατος, αντικραδασµικά στηρίγµατα κινητήρων
• Συνδέσεις µε παρέµβυσµα ή εύκαµπτες συνδέσεις κ.λπ.

Χειριστήρια
• Εργοστασιακά ρυθµισµένα συστήµατα ελέγχου που περιλαµβάνουν τη µελέτη, επιλογή, τοποθέτηση, καλωδίωση και δοκιµή όλων των συσκευών ελέγχου όπως σερβοκινητήρες διαφραγµάτων, βαλβίδες ελέγχου, αισθητήρια πίεσης, αισθητήρια θερµοκρασίας, ηλεκτρονόµους και µονάδες ελέγχου
• Ηλεκτρική καλωδίωση προς όλες τις συσκευές όπως Κινητήρες ανεµιστήρων, Αντιστροφείς συχνότητας, Ηλεκτρικά στοιχεία και Υγραντές
• Έλεγχος πριν από την τελική εγκατάσταση πραγµατοποιείται στο εργοστάσιο για όλους τους
κεντρικούς πίνακες ελέγχου