Η Climatism αναλαμβάνει για κάθε έργο φωτοβολταϊκών…

  • την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης
  • την προετοιμασία του φακέλου με τους όρους σύνδεσης στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), καθώς και την υποβολή όλων των τεχνικών στοιχείων και υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτεί η ΔΕΗ από τον εγκαταστάτη
  • την προμήθεια & εγκατάσταση των στηρικτικών συστημάτων
  • την προμήθεια & εγκατάσταση των καναλιών όδευσης των καλωδίων
  • την προμήθεια & εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • την προμήθεια & εγκατάσταση των μετατροπέων δικτύου
  • την προμήθεια των καλωδίων
  • την εκπόνηση μετρήσεων & δοκιμών
  • την τοποθέτηση & παραμετροποίηση υποσταθμού & υποπινάκων
  • την παρουσία έμπειρου μηχανικού κατά τη σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο και την παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία

Επιπλέον, η Climatism σε συνεργασία με την Interplast αξιοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) σχεδιάζοντας & υλοποιώντας γεωθερμικά projects σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

produced by

designed by Smart Solutions & Telia