Συμμετέχει στο «Climate week» ο Τσιρώνης

Στην συνάντηση Υπουργών Περιβάλλοντος  για την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της διοργάνωσης του «Climate week» στο Παρίσι, συμμετέχει ο Υπουργός Αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης.

Την διοργάνωση έχει αναλάβει το Υπουργείο Οικολογίας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Ενέργειας της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Υπ. Αν. ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης θα παρακαθίσει σε δείπνο με Υπουργούς Περιβάλλοντος άλλων χωρών και με οικοδεσπότες τους Υπουργούς της Γαλλικής Δημοκρατίας Laurent Fabius (Εξωτερικών), Segolene Royal (Οικολογίας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Ενέργειας), και Michel Sapin (Οικονομικών).

Το έτος 2015 είναι  καθοριστικό και αποτελεί σημείο αναφοράς όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, καθώς στο τέλος του έτους θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια Σύνοδος στο Παρίσι (COP 21 – Σύνοδος Μερών της UNFCCC), κατά την οποία αναμένεται να εγκριθεί η νέα συμφωνία σε αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Για την επίτευξη μίας πετυχημένης Συμφωνίας αλλά και για την ουσιαστική  εφαρμογή της, θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι τομείς της οικονομίας, καθώς και όλες οι οργανώσεις, οι επιχειρήσεις, οι πόλεις και τα πανεπιστήμια.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του “Climate week” στο Παρίσι ενόψει της παγκόσμιας Συνόδου, τέλος του έτους,  συζητούνται θέματα που αφορούν τη μετάβαση σε μία χαμηλών εκπομπών ρύπων οικονομία, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Σκοπός του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και σε μια φιλική προς το κλίμα αειφόρο ανάπτυξη, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μια μεγάλη ευκαιρία για την τόνωση των επενδύσεων και της απασχόλησης.

Για το σκοπό αυτό μια ρεαλιστική έκβαση της COP21 στο Παρίσι θα είναι πραγματικά χρήσιμη και θα μπορούσε να απελευθερώσει τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια διαφανής και δυναμική, νομικά δεσμευτική συμφωνία που θα περιέχει δίκαιους και φιλόδοξους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος.

 


Πηγή: businessnews.gr