Τα δίκτυα ενέργειας με μεγάλο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών είναι πιο αξιόπιστα

Η παρουσία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει καταστήσει πιο αξιόπιστο το δίκτυο παροχής ενέργειας της Γερμανίας, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα και δείχνουν πως τα λεπτά διακοπής ρεύματος ήταν τα λιγότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Το 2006 οι διακοπές ρεύματος στη Γερμανία είχαν συνολική διάρκεια 21,53 λεπτά. Αυτός ο αριθμός έπεσε στα 12,28 λεπτά για το περασμένο έτος, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά της υπηρεσίας δικτύου.

Η Γερμανία και η Δανία έχουν τα πιο αξιόπιστα δίκτυα με μεγάλη διαφορά στην Ευρώπη. Η Δανία καλύπτει περίπου το 40 τοις εκατό των ενεργειακών αναγκών της από αιολική ενέργεια, ενώ η Γερμανία περίπου το 17 τοις εκατό από το συνδυασμό αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Η Ιταλία έχει επίσης παρόμοια ποσοστό με τη Γερμανία, και οι επιδόσεις του δικτύου της έχουν βελτιωθεί σταθερά από το 2006. Αντίστοιχα, το άθροισμα αιολικής και ηλιακής ενέργειας αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία, με αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση στο διάστημα 2006-2011.

Ωστόσο την ίδια περίοδο έχουν γίνει και άλλες βελτιώσεις στο δίκτυο, και ειδικά η χρήση υπόγειων καλωδίων αντί εναέριων γραμμών έχει συνεισφέρει επίσης στη σταθερότητα της παροχής ενέργειας.

Στα στατιστικά δε λαμβάνονται υπ’όψιν οι φυσικές καταστροφές, συνεπώς οι καταιγίδες που προκαλούν διακοπές ρεύματος δεν απεικονίζονται στα παραπάνω δεδομένα.

Εξάλλου, η διακοπή ρεύματος πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον τρία λεπτά για να καταγραφεί ως πρόβλημα του δικτύου, ένα αμφιλεγόμενο κριτήριο, καθώς λιγότερα από τρία λεπτά διακοπής μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στον τομέα της παραγωγής.


Πηγή: naftemporiki.gr