Μειώθηκαν ακόμη 10,7% οι οικοδομικές άδειες

Στο ναδίρ βρίσκεται η κατάσταση στην οικοδομική δραστηριότητα της χώρας. Η άλλοτε ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε για έναν ακόμη μήνα συρρίκνωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά 10,7% όπως προέκυψε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, παρουσίασε μείωση κατά 10,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,9% στην επιφάνεια και κατά 39,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, παρουσίασε μείωση κατά 10,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 25,4% στην επιφάνεια και κατά 52,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Στο μεταξύ η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 20,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,8% στην επιφάνεια και κατά 1,5% στον όγκο, το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2013.

Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 20,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 1,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013.


Πηγή: news.gr