Ο Όμιλος ΟΤΕ με πυξίδα τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζοντας ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι προσανατολίζεται στην ορθολογική και αποδοτική χρήση των πόρων αυτών προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κινούμενες σε αυτό το πλαίσιο οι ΟΤΕ και COSMOTE ακολουθούν μια σειρά από βασικές αρχές σε ότι αφορά τη διαχείριση των φυσικών πόρων αλλά και των αποβλήτων.

Καταρχήν γίνεται παρακολούθηση των υλικών που καταναλώνονται και των απορριμμάτων που παράγονται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της χρήσης υλικών που η παραγωγή τους επιβαρύνει το περιβάλλον και επιπλέον εφαρμόζεται η τακτική της ανακύκλωσης των χρησιμοποιούμενων υλικών όπου αυτή είναι δυνατή (π.χ. χαρτί).

Ενδεικτικά, περισσότεροι από 60 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ανακύκλωσης που υλοποιείται τόσο σε κτίρια όσο και στα καταστήματα του Ομίλου με τη συμμετοχή εργαζομένων και πελατών.

Συνολικά ανακυκλώθηκαν 30,34 τόνοι συσκευών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, 1.516 τόνοι μετάλλων και καλωδίων, 431,5 τόνοι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 155,7 τόνοι χαρτιού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επαναχρησιμοποίηση υλικών είτε εντός του OTE και της COSMOTE είτε μέσω της συνεργασίας με ειδικούς φορείς διαχείρισης. Επίσης, γίνεται ειδική διαχείριση αποβλήτων που ρυπαίνουν το περιβάλλον όπως είναι οι συσσωρευτές μολύβδου και υλικά που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, ειδική διαχείριση υπέστησαν 306 τόνοι συσσωρευτών, 8,7 τόνοι εταιρικών μελανοδοχείων και 41.796 κιλά φορητών ηλεκτρικών στηλών από δράσεις των καταστημάτων και εργαζομένων.

Οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται και στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ώστε αυτά να  συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων. Επικουρικά λειτουργεί και η πολιτική του Ομίλου στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προτροπή των πολιτών ώστε να υιοθετούν πρακτικές ανακύκλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις που αφορούν το περιβάλλον στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ote-cosmote-cr2014.gr

Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Μείωση Εκπομπών

Η συμβολή του ΟΤΕ και της COSMOTE στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που οφείλονται στην κατανάλωση ενέργειας (κλιματική αλλαγή, διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ.), συνίσταται στην υιοθέτηση πρακτικών για την παρακολούθηση και στη συνέχεια τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών, καθώς και στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην επίτευξη τέτοιων μειώσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

COSMOTE
* Περιεχόμενο χορηγού


Πηγή: naftemporiki.gr