Αντλίες θερμότητας Daikin

Στις μέρες μας, το κόστος του πετρελαίου αυξάνεται ραγδαία και αυτό καθιστά την παροχή λύσεων για εναλλακτικούς τύπους θέρμανσης, περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.

Οι αντλίες θερμότητας, είναι μια οικονομική λύση θέρμανσης που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, καθώς δεν λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα. Η αντλία απάγει τη θερμότητα σε ορισμένη θερμοκρασία, αυξάνει αυτή τη θερμοκρασία και κατόπιν την αποδίδει σε ένα μέσον, το οποίο στην περίπτωση του συστήματος Daikin Altherma είναι μέσα από το κυκλοφορούν νερό στα σώματα χαμηλής θερμοκρασίας, το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης ή τις μονάδες fan coil.

Ο αέρας του περιβάλλοντος (ακόμα και όταν η θερμοκρασία είναι -10 o C) παίζει πρωτεύοντα ρόλο, καθώς από εκεί αντλείται η θερμότητα για να μεταφερθεί στον εσωτερικό χώρο. Ακριβώς αυτό, τις καθιστά πολύ αποδοτικές σε ποσοστό έως 300%.

Η χρήση των αντλιών θερμότητας παρέχει σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης με:
•           Μικρότερες εκπομπές CO2
•           Οικολογική θέρμανση
•           Μικρότερο κόστος

Στην περίπτωση της Daikin Altherma, οι αντλίες θερμότητας αποτελούν κορυφαία επιλογή όσον αφορά νεόδμητες κατοικίες αλλά και ανακαινίσεις των ήδη υπαρχόντων. 

Πλήρης γκάμα προιόντων για οικιακές εφαρμογές - Αντλίες θερμότητας Daikin

produced by

designed by Smart Solutions & Telia