Θέρμανση με air-condition: πολλά τα υπέρ!

Θέρμανση με air-condition: πολλά τα υπέρ!

Τα κλιματιστικά έχουν αυξημένες ανάγκες σωστής συντήρησης, δεδομένου ότι κάθε μορφής δυσλειτουργία τους έχει άμεση επίπτωση και στο πορτοφόλι μας, αλλά και στην υγιεινή των χώρων μας.