Φωτοβολταϊκά, από την Αρχή έως το Τέλος

Ό,τι απαιτείται για αποκτήσετε το Φωτοβολταϊκό σας Σύστημα “με το κλειδί στο χέρι…”

Η Climatism αναλαμβάνει για κάθε Έργο Φωτοβολταϊκών:

  • Την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης
  • Την προετοιμασία του φακέλου με τους όρους σύνδεσης στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), καθώς και την υποβολή όλων των τεχνικών στοιχείων και υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτεί η ΔΕΗ από τον εγκαταστάτη
  • Την προμήθεια & εγκατάσταση των στηρικτικών συστημάτων
  • Την προμήθεια & εγκατάσταση των καναλιών όδευσης των καλωδίων
  • Την προμήθεια & εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • Την προμήθεια & εγκατάσταση των μετατροπέων δικτύου
  • Την προμήθεια των καλωδίων
  • Την εκπόνηση μετρήσεων & δοκιμών
  • Την τοποθέτηση & παραμετροποίηση υποσταθμού & υποπινάκων
  • Την παρουσία έμπειρου μηχανικού κατά τη σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο και την παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία

Επιπλέον, η Climatism σε συνεργασία με την Interplast αξιοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) σχεδιάζοντας & υλοποιώντας γεωθερμικά projects σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Λύση Προσαρμοσμένη στις Ανάγκες σας;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιατί να επιλέξετε την Climatism για εγκατάσταση Φ/Β;