H Climatism είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Blygold στην Ελλάδα, που της επιτρέπει να αξιοποιεί αντιδιαβρωτικά υλικά κορυφαίας ποιότητας για αγωγούς και σωληνώσεις. Το σύστημα προστασίας Blygold έχει εφαρμοστεί παγκοσμίως σε σημαντικά projects, σε διάφορους τομείς – από ξενοδοχεία, νοσοκομεία και μουσεία μέχρι εργοστάσια και αεροδρόμια.

Τα μηχανήματα που λειτουργούν σε βεβαρημένο περιβάλλον –όπως αυτά που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα– χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία από τη διάβρωση, που εμφανίζεται εξαιτίας της τοξικής βροχής, του αλατιού που μεταφέρεται από τον αέρα, καθώς και άλλων εξωγενών παραγόντων.

Οι αερόψυκτοι εναλλάκτες θερμότητας είναι πολύ ευαίσθητοι στη διάβρωση, η οποία επηρεάζει δραματικά την απόδοσή τους. Ένας διαβρωμένος αερόψυκτος εναλλάκτης θερμότητας προκαλεί υψηλότερη θερμοκρασία συμπύκνωσης, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Οξείδωση

Όταν ανόμοια μέταλλα συνδεθούν ηλεκτρικά με την παρουσία ενός ηλεκτρολύτη, τότε έχουμε αντίδραση. Αυτή η αντίδραση είναι γνωστή ως γαλβανική οξείδωση ή ηλεκτρόλυση. Η γαλβανική οξείδωση συχνά προκαλεί φθορά στα πτερύγια, ειδικά στα σημεία ένωσης με τους σωλήνες. Η φθορά μπορεί τελικά να οδηγήσει στην καταστροφή του εναλλάκτη θερμότητας.

Άλλες μορφές οξείδωσης προκαλούνται από τις χημικές αντιδράσεις με το περιβάλλον. Θείο και άζωτο προκαλούν συχνά την έναρξη της διαβρωτικής διαδικασίας. Έτσι, τα μέταλλα που είναι απροστάτευτα σε βιομηχανικό περιβάλλον θα οδηγήσουν τελικά στη δραστική μείωση της ψυκτικής ικανότητας της μονάδας.

Ανάπτυξη μικροβίων

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν αερόψυκτες μονάδες για να ελέγξουν τη θερμοκρασία και να βελτιώσουν τις συνθήκες υγιεινής. Στην πράξη, ωστόσο, είναι δυνατόν να συμβεί το αντίθετο. Από το συνδυασμό υγρασίας, συνεχούς ροής ρύπων (από την εισαγωγή αέρα) και μιας συγκεκριμένης θερμοκρασίας, οι ψυκτικές μονάδες μπορεί να αποτελέσουν μόνιμες εστίες μόλυνσης, με τη δημιουργία και ανάπτυξη μικροβίων.

Εκτός από τον κίνδυνο ανθυγιεινού περιβάλλοντος, οι μικροοργανισμοί επιδρούν στα μέταλλα και κατά συνέπεια μειώνουν το χρόνο ζωής και την απόδοση των μονάδων. Μικροβιολογικές μετρήσεις του αέρα μάς πληροφορούν για τις συνθήκες υγιεινής των ψυκτικών μονάδων.

Μείωση αποδοτικότητας

Η μόλυνση και η οξείδωση επηρεάζουν τρομακτικά την αποδοτικότητα των ψυκτικών μονάδων. Η οξείδωση επιδρά στη μεταφορά θερμότητας ανάμεσα στους χάλκινους σωλήνες και τα αλουμινένια πτερύγια ενώ η παρουσία ρύπων μειώνει τη ροή αέρα στον εναλλάκτη θερμότητας. Η θερμοκρασία συμπύκνωσης του συστήματος ανεβαίνει και το σύστημα απαιτεί περισσότερη ενέργεια ενώ η ψυκτική του ικανότητα μειώνεται.

Τη στιγμή που το σύστημα θα χρειάζεται περισσότερο τον κλιματισμό, μπορεί να σας «αφήσει». Πρέπει να εφαρμόζεται λεπτομερής επιθεώρηση, να λαμβάνονται μέτρα μείωσης της καταναλωμένης ενέργειας, καθώς και να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση του εναλλάκτη θερμότητας.

Τη λύση δίνει η Blygold:

Μια επαναστατική μέθοδος που αποτρέπει τη διάβρωση των εναλλακτών θερμότητας – ψύξης – κλιματισμού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ BLYGOLD

Η μέθοδος προστασίας Blygold είναι επαναστατική, σχεδιασμένη να αποτρέψει την διάβρωση και την ως εκ τούτου απώλεια της ικανότητας του εναλλάκτη θερμότητας. Η μέθοδος περιλαμβάνει το χημικό καθαρισμό, την πρωταρχική χημική επίστρωση και την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης. Το είδος της τελικής επίστρωσης εξαρτάται από τον περιβάλλοντα χώρο του εναλλάκτη θερμότητας.

Η μέθοδος προστασίας Blygold μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στο εργοστάσιο ή στο χώρο τοποθέτησης. Καινούργιοι, αλλά και διαβρωμένοι εναλλάκτες θερμότητας μπορούν να προστατευτούν ώστε να προληφθεί ή να σταματήσει η περαιτέρω διάβρωση.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Blygold χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο σε πολλές και μοναδικές καταστάσεις. Το σύστημα προστασίας Blygold έχει εφαρμοστεί παγκοσμίως σε σημαντικά projects, σε διάφορους τομείς – από ξενοδοχεία, νοσοκομεία και μουσεία μέχρι εργοστάσια και αεροδρόμια. Αν και συχνά είναι πολύ διαφορετικές οι εφαρμογές, όλες έχουν ένα κοινό στοιχείο: όταν πρόκειται για τη συντήρηση, λειτουργία και την εκμετάλλευση του εξοπλισμού της θέρμανσης, του αερισμού και του κλιματισμού, οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων δίνουν προτεραιότητα σε ένα υγιές περιβάλλον, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Διαδικασία

1ο στάδιο

  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Το στοιχείο που πρόκειται να δεχθεί επεξεργασία, εξετάζεται σχολαστικά. Οι ακαθαρσίες απομακρύνονται με τη βοήθεια ενός μηχανήματος απορρόφησης. Εν συνεχεία το στοιχείο καθαρίζεται με νερό και βιοδιασπώμενα υλικά.
  • ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: Με τη βοήθεια ειδικού εξαρτήματος (χτένι) η κλίση των πτερυγίων ευθυγραμμίζεται προσεκτικά και σχολαστικά.
  • ΑΠΟΞΕΙΔΩΣΗ: Εάν η διάβρωση υφίσταται ήδη, τα οξείδια απομακρύνονται με ειδική μέθοδο καθαρισμού (αραιό διάλυμα οξέος) και στη συνέχεια τα στοιχεία ξεπλένονται με άφθονο νερό.

2ο Στάδιο

  • ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: Η επίστρωση αυτή εφαρμόζεται με τεχνικές απόλυτης κάλυψης που θα βελτιώσει την προσκόλληση και θα εξασφαλίσει μια πρώτου βαθμού προστασία.
  • ΣΤΕΓΝΩΜΑ: Η τελική επίστρωση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν το στοιχείο είναι εντελώς στεγνό.
  • ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: Η τελευταία επιχρείωση εφαρμόζεται πάντοτε σε συνάρτηση με τις προδιαγραφές της Blygold International B.V., ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα.
× espa