Κλιματισμός για επιχειρήσεις, με τις πιο αποδοτικές και αξιόπιστες λύσεις

Η Climatism διαθέτει πλούσια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υποστήριξη εγκαταστάσεων τόσο για εμπορικά καταστήματα, εκθέσεις και γραφεία όσο και για βιομηχανικούς χώρους, καθώς και τουριστικές/επισιτιστικές μονάδες.

Η γκάμα των λύσεων επαγγελματικού κλιματισμού είναι τεράστια, καθώς ποικίλει ανάλογα με την αξιοποίηση του ωφέλιμου χώρου, την αισθητική και την κατανομή θερμοκρασίας σε μια εμπορική έκθεση, τη στάθμη θορύβου και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης σε μια παραγωγική μονάδα, τα νερά χρήσης και το κόστος λειτουργίας μιας τουριστικής μονάδας, την κατανομή θερμοκρασίας και αέρα, το κόστος συντήρησης και τον εξαερισμό μιας επισιτιστικής μονάδας, την άνεση και ισορροπημένη ατμόσφαιρα και θερμοκρασία σε ένα γραφειακό χώρο.

Συνεπώς, ο κλιματισμός για επιχειρήσεις είναι ένα ζήτημα που απαιτεί εξειδίκευση, μεγάλη εμπειρία και ικανότητες άψογου σχεδιασμού. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία, αλλά και η μακροβιότητα των συστημάτων κλιματισμού, εφόσον βέβαια τηρείται και η τακτική τους συντήρηση.

Παράλληλα, χάρη στην πολυπληθή ομάδα της που περιλαμβάνει πολιτικούς και μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, θερμοϋδραυλικούς και εφαρμοστές, η Climatism είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι»!

Λύση Προσαρμοσμένη στις Ανάγκες σας

Ένας Σύμβουλος Εξυπηρέτησης της Climatism θα κάνει επιτόπια διάγνωση και μελέτη του χώρου και των ιδιαίτερων αναγκών της επιχείρησής σας. Έπειτα, θα συντάξει οικονομικοτεχνική μελέτη και τη βέλτιστη πρόταση ειδικά για εσάς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Επαγγελματικές Εφαρμογές

 • Κρυφές μονάδες οροφής
 • Μονάδες οροφής 4 κατευθύνσεων
 • Μονάδες τύπου δαπέδου
 • Μονάδες τύπου εμφανούς δαπέδου

Βιομηχανικές Εφαρμογές

 • Εξωτερικά ψυκτικά συγκροτήματα
 • Εσωτερικά ψυκτικά συγκροτήματα
 • Κλιματιστικές μονάδες
 • Τερματικές μονάδες νερού
 • Αυτόνομες μονάδες (packaged)

Μονάδες Κλιματισμού (VRV)

Μονάδες Multi

 • Μονάδες τοίχου
 • Μονάδες τύπου δαπέδου- οροφής
 • Μονάδες τύπου δαπέδου
 • Κρυφές μονάδες οροφής
 • Μονάδες οροφής 4 κατευθύνσεων τύπου κασέτας
 • Αναρτώμενες μονάδες οροφής